poniedziałek, 1 lipca 2013

Tworzenie własnego systemu transakcyjnego 6: Take Profit

W dzisiejszym artykule przedstawię sposoby zamykania pozycji za pomocą zlecenia realizującego zysk Take Profit. 

Take Profit jest to zlecenie, które automatycznie zamyka pozycję, kiedy osiągnie ona wyznaczony przez nas zysk. Należy tutaj wspomnieć, że zamykanie pozycji w ten sposób stoi w sprzeczności z zasadą która mówi, aby pozwalać zyskom rosnąć, gdyż po jego zaksięgowaniu kurs może dalej poruszać się w korzystną dla nas stronę. Dlatego też osobiście rzadko kiedy korzystam z tego sposobu zamykania pozycji i robię to tylko wtedy, gdy zostaną spełnione trzy czynniki:

1. Potencjalna strata w danej transakcji jest niewielka.
2. Potencjalny zysk w danej transakcji przynajmniej kilkukrotnie przewyższa ryzyko.
3. Na wykresie pojawiła się wyraźna formacja odwrócenia bądź kontynuacji trendu, która pozwala jednoznacznie zdefiniować poziom, do którego kurs może dotrzeć po wybiciu się z niej w pożądaną stronę. Do takich formacji zaliczam: RGR, odwrócony RGR, podwójne dno, odwrócone podwójne dno, flagę i chorągiewkę. 
Nie używam natomiast Take Profitów do wyznaczania poziomu realizacji zysków określonych przez poziomy wsparcia i oporów. Pomimo tego, że poziomy te są jednymi z najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej, używam ich tylko przy otwieraniu, gdyż ich przebicie często jest sygnałem kontynuacji trendu, co jest zgodne z zasadą "trend is your friend", która stanowi podstawę mojej strategii. Natomiast wsparcia i opory jako narzędzia do określenia poziomu wyjścia z pozycji za pomocą zlecenia Take Profit uważam za mało przydatne, gdyż jeśli przy danym wsparciu bądź oporze kurs się odwróci, to często nawet nie dociera do danego poziomu tylko zatrzymuje się przed nim w odległości, której nie da się przewidzieć. Jeśli jednak dany poziom wsparcia bądź oporu jest tylko chwilowym przystankiem w większym ruchu ceny, to zamykając na nim pozycję uniemożliwiamy sobie osiągnięcie większego zysku. 
Niestety, nie da się przewidzieć, przy jakim poziomie wsparcia lub oporu nastąpi odwrócenie trendu, a wszelkie takie próby wprowadzają element uznaniowości, który uważam za główną przyczynę tego, że większość graczy traci na rynku (uznaniowość i szeroko pojęta intuicja będą kolejnym tematem, jaki opiszę w swojej anty-liście).
Na koniec chciałbym napisać, że używanie tylko Take Profitu jako sposobu wyjścia z pozycji jest dość ryzykowną metodą i jeśli już się na nią decydujemy, to warto równocześnie korzystać z innych sposobów wyjścia z pozycji, jakimi są Traling Stop lub sztywny Stop Loss (który będzie kolejnym tematem artykułu z cyklu o tworzeniu własnego systemu transakcyjnego).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz