wtorek, 3 września 2013

RYNEK AKCJI - KILKA SPOSTRZEŻEŃ CZ. 1

Oprócz rynku walutowego inwestuję także na rynku akcji notowanych na warszawskiej GPW. Jestem zwolennikiem wszystkiego, co jest jasne, proste i przejrzyste i dotyczy to także metod doboru akcji do portfela inwestycyjnego. W tym poście chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami na ten temat.